24 lutego 2022 roku
Ewa Walentyna Maciejewska

24 lutego 2022 roku

zadrżały dziś niebieskie polany
widmo wojny
stało się faktem

nie
nie chcemy pamiętać
bezsensownych
śmierci

smak krwi tylko
gdy rodzi się człowiek
bólu
nad życiem zwyczajnym

pragniemy
pokoju i miłości
wolności
i niepodległości

na kartach historii zapisany
poranek haniebnego ataku
i strachu

Ukraino Europo
jesteśmy solidarni