BIAŁE BRZOZY
Jadwiga Miesiąc

BIAŁE BRZOZY
odejścia bez pożegnania
wplecione w człowieczy los
i pamięć zakatowana
słowami ciężkimi
jak kamieni stos
przekleństwo oczarowania
i rzeczy których nie sposób
opisać wprost
nie dla mnie już
ogromny twych skrzydeł blask
utracony szczęścia smak
i niebo ukryte
w obłokach koszuli
został natury ogromny czar
zieloność wysmukła do chmur
nieustająca tęsknota
i wielka miłość ukryta
w cieniu białych brzóz