Alicja Rembiałkowska

Amatorka.
Poezja to moja terapia.

 

 

 

 

 

 

Moje wiersze