Józefa Ślusarczyk – Latos

Polska poetka i myślicielka, indywidualistka.
Opublikowała  dotychczas kilkanaście zbiorów  wierszy. Są to:  “Śmiech deszczu”1994; “Krzyk Jastrzębia”(debiut) 1993;  “Raport” 1995; “Miasto za księżycem” 1995; “Nieustannie szukam” 1996;  “Ptaki Zmierzchu” 1998; “Czuwam nad miastem” 1998;  “Przeskoczyć Ziemię” 2000;  “Lot nad przepaścią” 2004; “Wołam Cię ” 2008; “Płomień Zeusa” 2008;  “Na marginesie”2010; “Przystanek Ziemia” 2017.  W 2015 roku ukazał się również pierwszy, obszerny wybór poezji JŚL pt. “Gwiazdy nad Wilczą Górą.  Moje Hollywood”.
Poetka współpracowała m. in. z “Piwnicą  Pod Baranami”,  Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, “Teatrem Bagatela”, “Hagiograf”, “Stygmator” w Krakowie, Małopolską Radą Olimpijską.  Ma na swoim koncie ok. dwustu spotkań i wieczorów autorskich oraz liczne publikacje w renomowanych pismach, antologiach, magazynach literackich i portalach, również  zagranicznych np. “La Ira de Morfeo”, “Polska Canada”. Niektóre utwory znalazły się na płytach Agnieszki Chrzanowskiej.  Poezja autorki tłumaczona była dotychczas na język angielski,  hiszpański,  czeski, niemiecki, ukraiński oraz esperanto.