Rejestracja autorów

Aby móc publikować swoje autorskie teksty w naszym portalu prosimy wypełnić poniższy formularz.

Każdy autor otrzyma własną stronę profilową, na której czytelnicy znajdą o nim informacje, o  twórczości, wydanych tomikach, książkach, antologiach. Także kilka choćby zdań o miejscu zamieszkania, ciekawych faktach z życiorysu itp…
Na podany adres e-mail prześlemy potwierdzenie, że profil został opublikowany i link do tej strony.
Prosimy o dodanie w formularzu własnego zdjęcia. Będzie zawsze, jako ikona, dodane do każdego publikowanego tekstu oraz na stronie profilu.

FORMULARZ


Dodanie zdjęcia: