Marcin Olszewski

Marcin Olszewski, zarządca nieruchomości (licencja państwowa nr 21 755), poeta, fotograf, muzyk, twórca kuchni autorskiej, pasjonat genealogii. Zamiłowanie do sztuk dziedziczone po rodzinie (Apollonia Olszewska, babcia, malarka – muzyk, Władysław Wiśniewski, dziadek, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Warszawie w klasie skrzypiec i wiolonczeli).

Od 7 roku życia uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina Warszawie w klasie skrzypiec (rok, w wyniku naboru przedszkolnego). Producent albumu muzycznego pt. „W cieniu wspomnień” (2005 r.). Autor ponad 200 wierszy (od 1993 r.) zawartych w 19 zbiorach poezji (w ramach działalności twórczej: opracowanie publikacji, oprawa graficzna, muzyczna, lektorat audio, promocja).

Absolwent Szkoły Fotograficznej przy ul. Spokojnej w Warszawie, autor wielu zdjęć (w tym opraw ilustracyjnych do poezji). W fotografii, jak i w innych dziedzinach sztuki, inspiracji szuka bez względu na czas i miejsce (m.in. cykle fotografii „Oświetlenie domowego użytku”, “Niebo”).

Pasjonat genealogii rodzinnej (początek w wieku 10 lat), w latach 2007 – 2013 r. zrzeszony w Związku Szlachty Polskiej (2011 – 2013 r. członek Zarządu, Sekretarz Oddziału ZSzP w Warszawie). Uczestnik projektów badawczych z dziedziny Genealogii Genetycznej (uczestnik projektu Mazovian Nobility Y-DNA & mtDNA Project), haplogrupa R1a-L365, grupa „wschodnio – pomorska”).

Od 2015 r. mianowany honorowym członkiem Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania (Ukraina). W 2017 decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania mianowany na stanowisko Pełnomocnego Przedstawiciela Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania uzyskuje członkostwo rzeczywiste w w/w stowarzyszeniu.

Lubi gotować, a jego działalność w sferze kuchni autorskiej zyskuje coraz szersze uznanie.

W pracy nad poszczególnymi projektami w dziedzinie poezji, muzyki fotografii i kulinariów łączy relacje twórcze (publikacje, oprawa graficzna, muzyka, działania promocyjne, PR, social media).

 

Wiersze