Leszek Luty

Leszek Luty, poeta, wiersze, poezja. SosnowiecLeszek Luty

Urodzony w powiecie Kazimierza Wielka. Obecnie mieszka w Sosnowcu, gdzie po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Górniczej pracował fizycznie w Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec”. Po wypadku w pracy przyszła chęć tworzenia,. Myślał raczej o prozie, niestety nie udało się, więc porzucił myśli o twórczości literackiej aż do roku 2004, kiedy to znajoma poznana w Internecie nakłoniła go do twórczości poetyckiej, co czyni do dziś. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział Kołobrzeg . Bierze udział w plenerach literackich w Międzywodziu i Kazimierzu Dolnym oraz w spotkaniach Noc z Poezją w Kołobrzegu. Wydaje tomiki własnym staraniem. Wyznaje szczerze, że „lubi proste rymowane wiersze pisane z potrzeby serca, tak jak ono czuje”. W 2015 roku w turnieju jednego wiersza na plenerze w Kazimierzu Dolnym  wiersz “Droga” został uhonorowany III nagrodą i opublikowany w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim.

Tomik autora