Archiwum kategorii: Konkursy

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka – III edycja

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka ma charakter ogólnopolski. Tematyka wierszy jest dowolna. Ideą konkursu jest upamiętnienie wybitnego poety, prozaika, eseisty i tłumacza, nieżyjącego już Jana Leończuka oraz popularyzacja poezji współczesnej i integracja międzypokoleniowa.

Udział w Konkursie Poetyckim im. Jana Leończuka to także wyjątkowa forma promocji twórczości poetyckiej autorów z dorobkiem literackim, laureatów konkursów poetyckich, autorami tomików poetyckich. Zainteresowanie konkursem z roku na rok jest coraz większe. W pierwszej edycji nadesłano 77 prac konkursowych z całej Polski. W drugiej edycji było ich już 188, w tym dwie prace z Włoch.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Szukamy Polski i Redakcja Poeci w sieci. Współorganizatorami Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Przewodniczącą kapituły III edycji Konkursu Poetyckiego im. Jana Leończuka została ponownie dr hab. Iwona Rusek z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Książnicę Podlaską reprezentuje Eligiusz Buczyński Stowarzyszenie Szukamy Polski reprezentuje Bożena Bednarek. Sekretarzem Konkursu jest Anna Anchimowicz z Podlaskiej Redakcji Seniora.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 sierpnia 2024 roku nadesłać maksymalnie dwa wiersze o dowolnej tematyce i spełnić warunki regulaminu. Do udziału w konkursie zapraszamy poetki i poetów nie tylko z Podlasia. Zaproszenie do udziału w konkursie z wielką przyjemnością kierujemy również do poetek i poetów z pozostałych regionów Polski.

Wiersze opatrzone godłem prosimy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową na adres e-mail: poeciwsieci.konkurs@gmail.com

Regulamin i Karta uczestnika III edycji Konkursu dostępne są na stronie poeciwsieci.pl

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka
Bożena Bednarek

By upamiętnić Jana Leończuka – wybitnego poetę, prozaika, publicystę i tłumacza – Stowarzyszenie Szukamy Polski i redakcja Poeci w Sieci zorganizowały w 2022 roku I edycję Konkursu Poetyckiego im. Jana Leończuka. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z Wydziałem Filologicznym Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W 2023 ogłaszamy II edycję Konkursu, którą honorowym patronatem objęła Barbara Leończuk – małżonka zmarłego w 2021 roku Poety.

Konkurs okazał się przykładem wartościowej współpracy międzyinstytucjonalnej, a wręczenie nagród laureatom podczas podwójnej gali połączonej z wręczeniem nagród laureatom konkursu Srebro nie Złoto, było świetnym przykładem łączności między pokoleniami i różnymi grupami społecznymi.
W tym roku jury konkursowemu przewodniczyć będzie dr hab. Iwona Rusek z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Kolegium Literaturoznawstwa UwB.
Szczegóły dotyczące Konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na portalu poeci w sieci.pl, do lektury tej strony oraz wypełniania jej przesyłkami poetyckimi serdecznie zaprasza redakcja.

Zakup nagród i redagowanie portalu w 2023 finansowane jest z budżetu Województwa Podlaskiego

Warto przypomnieć, że do I edycji Konkursu w 2022 roku wpłynęło 77 wierszy. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Dariusza Kuleszy nagrodziło dwóch poetów oraz trzem przyznało wyróżnienia. Swoją nagrodę specjalną przyznał też Artur Kosicki marszałek województwa podlaskiego. Nagrodzone wiersze można przeczytać na portalu poeciwsieci.pl: https://poeciwsieci.pl/start-ii-edycji-konkursu-poetyckiego-jana-leonczuka/
Jest tam również regulamin i karta zgłoszeniowa.

Literacki konkurs na napisanie bajki dla dzieci

Z inicjatywy serwisu Riderò w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 2 kwietnia br., w dzień urodzin słynnego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena – rozpoczyna się literacki konkurs na napisanie bajki dla dzieci. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!

Celem konkursu jest wydanie zbioru bajek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kiedy to wybrane opowieści uczestników ukażą się wraz z ilustracjami od Riderò. Taka publikacja będzie także świetnym prezentem dla najmłodszych czytelników, którym pozwoli się ona przenieść w krainę przygód i magii. To inicjatywa, dzięki której wspólnie możemy wesprzeć rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Bajkowy świat Riderò

Weź udział
Zasady konkursu
Najlepsze bajki zostaną opublikowane we wspólnym zbiorze opowiadań.

Osoba zgłaszająca powinna napisać i przysłać bajkę dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 11 lat.

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Osoba biorąca udział w konkursie powinna zarejestrować się bezpłatnie w systemie Riderò.

Tekst powinien zawierać od 7 tys. do 20 tys. znaków ze spacjami.

Bajki konkursowe będą przyjmowane do 10 maja br.

Nagrody
Autorzy wszystkich bajek, które zostaną wybrane do umieszczenia w książce, otrzymają opracowany i zilustrowany e-book.

Autor najciekawszej bajki uzyska bon podarunkowy na kwotę 1000 zł! Zwycięzca może zrealizować kupon w serwisie Riderò, zamawiając dowolną usługę i/lub druk nakładu własnej książki*. W prezencie otrzyma on także papierowy egzemplarz zbioru.

Pięciu wyróżnionym przez Jury Autorom zostanie wysłany bajkowy zbiór w wersji drukowanej*.
* Przekazanie uczestnikom wskazanej kwoty nie jest możliwe.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

REGULAMIN XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Jana Krzewniaka

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew.
Partnerem konkursu jest Urząd Miejski w Karczewie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu:
I nagroda – 3.000 zł
II nagroda – 2.000 zł
III nagroda – 1.500 zł
Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za wiersz nawiązujący do 475. rocznicy nadania Karczewowi praw miejskich – 800 zł
Nagroda Parafii Karczew – 500 zł
4 wyróżnienia po 250 zł.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 marca 2023 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew –z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani telefonicznie oraz w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie www.ckis.karczew.pl
Pełny regulamin oraz druk oświadczenia, który należy dołączyć do przesyłanych prac znajduje się

na stronie

2023-04-21 XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie:
Joanna Chachuła – przewodnicząca jury, poetka, recenzentka, bibliotekarka, animatorka kultury,
Janina Osewska – pedagożka, poetka, animatorka życia literackiego, regionalistka,
Agnieszka Herman – poetka, autorka okładek do książek; finalistka Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2020.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
– I miejsce – 2.000 zł
– II miejsce – 1.000 zł
– III miejsce – 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu http://www.michalkajka.pl/xix-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-michala-kajki

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. RAFAŁA WOJACZKA

Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka ogłasza XXXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. RAFAŁA WOJACZKA.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą – posiadającą takie samo godło – zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw – stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:
Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 1/2
43 – 190 Mikołów
– – – – – – – – – – –
Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 12 maja 2023 r. o godz. 18:30 w siedzibie Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.
– – – – – – – – – – –
Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:
Piotr Kępiński (przewodniczący), Rafał Skonieczny i Łukasz Jarosz.
– – – – – – – – – – –
Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e-mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl
www.instytutmikolowski.pl

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku

link do konkursu: https://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1861-xvi_ogolnopolski_konkurs_literacki_im.html

Rozstrzygnięcia Konkursu Jednego Wiersza Kazimierz Dolny Październik 2022

Kołobrzeg 10 XII 2022r

Stowarzyszenie Autorów Polskich Kołobrzeg ogłasza rozstrzygniecie Konkursu Jednego Wiersza o tematyce dowolnej w ramach pleneru literackiego w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w dniach 03 X 2022 do 07 X 2022
Jury w składzie
Piotr Bednarski – zastępca prezesa SAP do spraw literackich
Marian Jedlecki – prezes SAP Kołobrzeg
Alicja Patey- Grabowska – konsultant, krytyk literacki, poetka
WERDYKT JURU
I miejsce – Ewa Bułgajewska – Grygiel ps. ‘Lew” za wiersz „Sen o Kazimierzu”- wiersz opisowo-liryczny zbudowany z licznych tropów poetyckich, wytwarzający specyficzny nastrój. Dobre opanowanie warsztaty poetyckiego.
II miejsce – (Ex æquo) Alicja Kayzer – Haraśna ps Haran z Warszawy za wiersz „Usłyszeć Chwile”.  Wiersz o wydźwięku programowym, ujęty w formę liryczną z zastosowaniem peryfrazy i paradoksu tropów poetyckich, opisujących coś, co jest pozornie niemożliwe do opisania np. cisza.
II miejsce (Ex æquo) Jadwiga Miesiąc z Kępna ps Mimoza za wiersz „Idę”. Wiersz wyróżnia się opanowaniem rzemiosła poetyckiego, czego dowodem jest operowanie tropami poetyckim i obrazami malarskimi.
III miejsce Magdalena Człapińska ze Zduńskiej Woli ps „Giewont” za wiersz „Miłość”. Wiersz z pozoru prostej konstrukcji, ale powtarzającym się refrenem, który wzmacnia liryczny wydźwięk utworu i wytwarza specyficzny liryczny nastrój.
Wyróżnienie I – Teresa Ostrowska z Brzeszcz k/ Włoszczowej ps „Łazarz” za wiersz „Przyjdź Królestwo Twoje”
Wyróżnienie II – Henryk Kamiński – ps „Żubr” za wiersz „On i Ona”

Gratulujemy

Maciej Wódz – Dźwięki i Słowa – recital w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu

Dziękujemy Maciej

Konkurs poetycki “prz[…]szłość”

Konkurs poetycki “prz[…]szłość”

Żyjemy w niespokojnych czasach. Po latach względnego spokoju i dobrobytu wkroczyliśmy w epokę rozpędzającej się katastrofy klimatycznej, epidemii która pozrywała więzi społeczne, konfliktów militarnych odbywających się na naszym progu, nawarstwiających się kryzysów ekonomicznych, energetycznych i żywnościowych. Pesymiści twierdzą, że świat już teraz przemierza czterech jeźdźców apokalipsy – głód, zaraza, wojna i śmierć – i prędko stąd nie odjadą. Optymiści szukają w potokach informacyjnych iskierek dobrych wieści. Gdzie w tym nagle odmienionym świecie szukamy kotwic, wiążących nas z realnością? Jaki kurs wytyczamy sobie, naszym bliskim, światu? W konkursie „prz[…]szłość” chcemy przejrzeć się jak w lustrze: ujrzeć nasze zbiorowe nadzieje i strachy, wybory moralne i pragmatyczne, nagłe zmiany perspektyw i stare rytuały, rolę dziedzictwa kultury i wizje przyszłości. Co z nami było, i co z nami będzie. Zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy od 4 października do 10 listopada 2022 do godz. 23:59.

Warunki udziału w konkursie

Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, dowolnego obywatelstwa i zamieszkałe w dowolnym kraju.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu utworu poetyckiego własnego autorstwa w języku polskim o objętości nie przekraczającej 200 wersów.
Autor może zgłosić maksymalnie 2 różne utwory. Utwory będą oceniane rozłącznie.
Podczas zgłaszania do Konkursu Uczestnik musi wypełnić obowiązkowy Formularz zgłoszeniowy.
Do zgłoszenia należy dołączyć plik tekstowy (txt, odt, doc, docx, rtf) z Utworem, który zgłasza się do Konkursu.
Na Utwór do Konkursu należy obowiązkowo udzielić Licencji Wolnej Sztuki 1.3 (treść licencji jest dostępna pod adresem: https://artlibre.org/licence/lal/pl/), poprzez zawarcie w pliku z Utworem następującej formułki „W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie wyrażam zgodę na publikację utworu na Licencji Wolnej Sztuki 1.3”. Brak takiej adnotacji uniemożliwi przyznanie nagrody.
Każdy z Utworów zgłoszonych do Konkursu musi stanowić indywidualną i oryginalną twórczość uczestnika.
Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
Przed zgłoszeniem się do konkursu zapoznaj się z Regulaminem.

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka
Bożena Bednarek

Konkurs Poetycki im. Jana Leończuka
Jak można upamiętnić niezwykłego poetę? Najlepiej wierszem.

Poetki i poetów, którzy mają już mają już dorobek literacki np. w postaci wydanego tomiku, zapraszamy do udziału w I edycji Konkursu Poetyckiego. im. Jana Leończuka. W ten sposób chcemy uczcić pamięć o wielkim podlaskim i polskim poecie, prozaiku, eseiście, tłumaczu, Człowieku – instytucji

Na maksymalnie 2 wiersze czekamy do 30 sierpnia 2022 pod adresem: poeciwsieci.konkurs@gmail.com. Regulamin, karta zgłoszeniowa i szczegóły konkursu opublikowane są na stronie poeciwsieci.pl: https://poeciwsieci.pl/konkurs-poetycki-im-jana-leonczuka/

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Redakcja Poeci w sieci. Współorganizatorzy: Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Konkurs erekcjato 2022

Konkurs erekcjato 2022

XVIII międzynarodowy konkurs erekcjato od 01.07.2022-31.07.2022 do godziny 23.00 i ani minuty dłużej.

Nagrody, odpowiadające wartości PLN na dzień 31.07.2022, zostaną przelane na wskazane konto, po podaniu danych po zakończeniu konkursu:

I miejsce 300 euro;
II miejsce 150 euro;
III miejsce 75 euro.

W konkursie mogą brać udział utwory nie publikowane wcześniej, ilość utworów jest nieograniczona.

Głosowanie komisji na koniec konkursu odbędzie się w ten sposób, że każdy z członków komisji wpisze swoich zwycięzców w okno wyznaczone specjalnie do tego celu w dniu 31.07.2022. Głosować można w czasie od 23.00-23.01 dnia 31.07.2022. Głosy oddane przed lub po wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę. Okno po oddaniu głosów zostanie zamknięte.

Wszyscy zalogowani mogą brać udział w głosowaniu oddając jeden głos na każdą publikację konkursową, od rozpoczęcia konkursu do 31.07.2022 do godziny 23.00, głosujący nie mogą głosować na swoje utwory, pierwsze trzy utwory, które zwycięża w głosowaniu uczestników poza komisyjnym będą brały udział w końcowym głosowaniu i będą liczone tak samo jak głosy oddane przez tylko jednego członka komisji, tylko jeden taki sam IP może brać udział w głosowaniu.
Zalogowani użytkownicy mogą głosować na każde erekcjato opublikowane w dziale Konkurs jeden raz, głosowanie nie jest obowiązkowe.
Przy każdym tytule utworu po prawej stronie znajduje się przycisk z kciukiem, naciskamy na niego oddając głos. Wyniki są widoczne w Menu –> Socjeta.

Jury głosuje w ten sposób, że wybiera trzy najlepsze erekcjato indywidualnie przyznając im punkty:

erekcjato najlepsze 3 punkty;
erekcjato na drugim miejscu 2 punkty;
erekcjato na trzecim miejscu 1 punkt.

Skład jury :

lila, olga, Boob, Wojciech Graca, anty-czka, dean, Gacek, pokusa, remik, z tlumu, jaskir, caroll, andreas43, nuel, anna, Margot, m_r, cebreiro, JoViSkA, stachu, wre…, sonia, Jergo, endorfina, borowik, arthelemy, nanie, I Nakarmi Nas A, Velur, Selim, SzaryWilk, Książę Półkrwi, Troy, tachicom, Seilla, fobiak
Utwory konkursowe publikujemy na forum erekcjato.eu w dziale Konkurs –> NOWY TEMAT

O Różę Karoliny. Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki

Ogłoszono kolejną edycję – już XII – Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego „O Różę Karoliny”. Prace należy przesłać organizatorom do 30 września.

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej oraz pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów. Dodają jednak, że istnieje także możliwość sięgnięcia po tematykę namysłowską lub nawiązującą do twórczości Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej – jury
przewiduje dodatkową nagrodę specjalną.
Organizatorami wydarzenia są: Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka
Publiczna w Namysłowie i Klub Młodych Twórców „Wena”.

Wszelkie informacje o konkursie i regulamin znajdują się TUTAJ

Woda i ogień. III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza „Woda i ogień”. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku

Regulamin

I Etap
Na Konkurs należy nadesłać:

Jeden wiersz tematyką nawiązujący do tradycji Nocy Świętojańskiej lub /i wierzeń Słowian lub/i przyrody w terminie do 14 czerwca 2021 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Woda i Ogień”).

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie wiersza pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (z dopiskiem w temacie: konkurs „Woda i Ogień”).
Wiersz (w postaci papierowej i elektronicznej) powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem.
II Etap
Publicznie zaprezentowanie utworu:

Należy publicznie odczytać wiersz w dniu 26 czerwca 2021r. o godz. 20.00 przed widownią zgromadzoną w Amfiteatrze w Krzywogońcu podczas finał konkursu „Woda i ogień”.
NAGRODY
Pierwsza Nagroda Grand Prix pieniężna w wysokości 500 złotych.
Wyróżnienia – nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez sponsorów

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
Patronat:
– Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
– Starosta Lipnowski (wniosek o patronat został złożony – decyzja zgodnie z regulaminem przyznawania patronatów podjęta zostanie do 15 marca 2021 r.)
– Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.
Patronat medialny:
– Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI,
Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.
Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.
Uczestnicy nadsyłają w terminie do 23 kwietnia 2021 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2,
87 – 630 Skępe (tel. 542877015). Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu, ewentualnie również nazwę i adres szkoły oraz wiek uczestnika i datę jego urodzenia należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i wiekiem i dołączyć do zestawu wierszy (datę urodzenia i wiek należy również umieścić obok godła pod zestawem wierszy). Kopertę włożyć do głównej koperty z wierszami. Wiersze nadsyłane na konkurs powinny być skompletowane w czterech jednobrzmiących zestawach (każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze nadesłane na Konkurs. Zestawy wierszy powinny być przygotowane do oceny wg poniższego schematu – po jednym zestawie trzech wierszy nadesłanych dla każdego z czterech członków Jury do oceny). Do zestawu wierszy w kolejnej zaklejonej kopercie należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu – włożyć do głównej koperty z wierszami. Zgodnie z zapisami regulaminu nadesłany zestaw wierszy musi zawierać 2 zaklejone koperty umieszczone w kopercie z zestawami wierszy, oznaczone tym samym godłem, jakim oznaczone zostały wiersze (jedna z danymi autora, druga z oświadczeniem o wyrażeniu zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na kopercie z oświadczeniem rodzica/ opiekuna należy również umieścić adnotację “Oświadczenie”)
Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach zgodnie z decyzją JURY.
Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w pokonkursowym zbiorze wierszy oraz publikację utworów w każdej innej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2021 (sobota). O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni listownie.
(Z uwagi na możliwość wprowadzenia ograniczeń spowodowanych epidemią korona wirusa zarówno termin nadsyłania prac na konkurs, jak i data uroczystego wręczenia nagród może ulec zmianie. W przypadku braku możliwości wręczenia nagród w trakcie planowanej Gali zorganizowanej z okazji podsumowania wyników spowodowanego ograniczeniami epidemicznymi nagrody będą wysyłane pocztą do laureatów)

Jerzy Kowalski
Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Skępem

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.skepe.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XIX Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………….
(numer telefonu)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu pt. XIX Ogólnopolskiego Konkursu
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem organizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

(imię i nazwisko dziecka) ………………………….……………………………………………. w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem oraz innych materiałach promocyjnych biblioteki i jej partnerów.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
5. Zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

……………………………………….…………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wiersz Okno na Świat

Okoliczności, które nam towarzyszą od marca są dla wielu z nas czasem zatrzymania, refleksji. Mimo ograniczeń, obaw, strachu to kolejne doświadczenie, które przeniesiemy jako ludzkość do działań twórczych, zapiszemy w poezji, literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, wizualnych.

Szukając formuły przeprowadzenia Turnieju odpowiedniej dla czasu pandemii- Stowarzyszenie Vena Pobiedziska, które pozyskało dotację Powiatu Poznańskiego wraz z Biblioteką w Pobiedziskach – partnerem organizacyjnym, zaprasza do nadsyłania wiersza i udział w poetyckim wydarzeniu online, który będzie miał miejsce 15 września

Regulamin Turnieju wraz z Oświadczeniami znajduje się:

http://bppob.pl/turniej-jednego-wiersza-2020/
W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covid19 zapraszamy do przesyłania wierszy na adres e-mail:

jedenwierszpobiedziska@gmail.com lub
listownie na adres:
Biuro Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska.

Finał Turnieju będzie przeprowadzony online w dniu 15 listopada na fanpage: https://www.facebook.com/powiatowyturniejjednegowiersza2020/, gdzie zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane wiersze.

Finał uświetni koncert Kwartetu Wieniawski i udział aktora scen poznańskich i wykładowcy akademickiego Zbigniewa Grochala

Pula nagród wynosi 2800 zł, wiersze oceni profesjonalne jury w składzie

Kalina Izabela Zioła – https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalina_Izabela_Zio%C5%82a
Jerzy Grupiński – https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grupi%C5%84ski
Zbigniew Grochal – https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Grochal

Nad organizacją Turnieju czuwa koordynator:
Maria Szofińska – kontakt: jedenwierszpobiedziska@gmail.com, tel. 61 8177-146 (poniedziałki: godz. 12.00 – 15.00).

Jesienna Chryzantema. Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Regulamin 46. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia
2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem – pseudonimem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem-pseudonimem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 dot. przetwarzania danych osobowych)
2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 19 października 2020 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłonienie Laureatów Konkursu
4.1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:
Przewodniczący jury – dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.
Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku
4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień
4.3. Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
5. Postanowienia Końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu
5.3. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2020 roku
6. Deklaracje
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr.1 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

Sekretariat konkursu:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lokal 21
09-400 Płock
tel. 783 981 861
e-mail: plock@civitaschristiana.pl

I Poetycki Konkurs Klubu Anima

Nowa inicjatywa we Wrocławskim Klubie Anima!

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w „I Poetyckim Konkursie Klubu Anima”! Zarówno tematyka, jak i długość wierszy jest dowolna. Wszystko zależy od waszej wyobraźni i siły słowa pisanego, którą zaprezentujecie.

Dla kogo?
poeci-amatorzy
Dzieci: 7 – 13 lat
Młodzież: 4 – 18 lat
Dorośli

Terminy:
termin nadsyłania wierszy upływa – 30 października 2020 r.
ogłoszenie wyników – 4 listopada 2020 r.
wręczenie nagród odbędzie się – 7 listopada 2020 r.

Nagrody:

Jury przyzna atrakcyjne i cenne nagrody rzeczowe w konkursie wg. kategorii: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych. Komisja zastrzega sobie inny sposób podziału nagród. Laureaci otrzymają również nagrody w postaci dyplomów i okolicznościowych statuetek
Szczegóły: www.klubanima.pl

KOS Nagroda Poetycka im. Kazimierza Hoffmana

Konkurs poetycki im. Kazimierza Hoffmana jest adresowany do autorów, którzy w roku poprzedzającym wydali swój tom poetycki. Jego zwycięzca otrzyma statuetkę KOS-a będącego nawiązaniem do tytułu jednego z utworów najbardziej uznanego bydgoskiego poety oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
Konkurs mający na celu promocję wyróżniających się poetów i ich twórczości, składa się z trzech etapów: wyboru książek wchodzących do konkursu, wskazania 5 książek nominowanych do nagrody oraz wyłonienia laureata. Uroczyste wręczenie nagrody połączone z promocją tomiku odbędzie się w czerwcu, miesiącu urodzin Kazimierza Hoffmana.

Nazwanie konkursu imieniem poety to hołd składany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy twórcy, który był mistrzem wsłuchiwania się w rzeczywistość oraz duchowy i sakralny wymiar natury. Hoffman jako przedstawiciel nurtu współczesnej poezji łączył w swojej twórczości myśl filozoficzną i wartości sacrum z umiłowaniem przyrody oraz pasją poetycką, którą KPCK – również poprzez konkurs – pragnie przekazywać kolejnym pokoleniom miłośników literatury.

Pozycje literackie do konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w szczególności autorzy, wydawnictwa, członkowie kapituły konkursu, instytucje kultury oraz media o charakterze literackim. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z siedmioma egzemplarzami wydawnictwa upływa 31 stycznia 2020 roku.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie: www.kpck.pl/kos

O organizatorze:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to instytucja skoncentrowana na organizacji wydarzeń kulturalnych w różnych obszarach – literatury, teatru, muzyki, tańca, promocji dziedzictwa kulturowego, a także sztuk wizualnych oraz sztuki ludowej. KPCK działa szeroko w ramach Pracowni Literatury, organizując przeglądy, konkursy, warsztaty i konsultacje recytatorskie, wieczory autorskie oraz cykliczne spotkania poetyckie. Przy instytucji od 1995 roku wydawany jest „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury to również miejsce obchodów ważnych literackich jubileuszy: 25-lecia „Kwartalnika Artystycznego”, 25-lecia „Toposu” i 30-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (Oddział Bydgoszcz).