Kamil Olszówka

Kamil Olszówka

Zew Historii… jest zbiorem poetyckim zawierającym trzydzieści sześć wierszy mojego autorstwa. Główną tematyką zbioru jest najszerzej pojmowana Historia, choć nie brak także odniesień do egiptologii czy hungarystyki, co jest pokłosiem moich wieloletnich zainteresowań. Niniejszy zbiór poetycki zawiera wiersze zarówno bardzo krótkie jak i bardzo długie. Każdy miłośnik historii i poezji z pewnością znajdzie w nim wiersze, które go zainteresują.

Moje wiersze