Rafał Hille

Rafał Hille, poeta i prozaik z Poznania, tu się urodził i mieszka. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Psychologię. Początkowo związany z fanzinami literackimi w których publikował pierwsze prozatorskie próbki literatury. Okazjonalnie też redaktor niektórych z nich, zapomnianych i zakurzonych. Później przedstawiał swoje teksty między innymi w pismach takich jak “Metafora” , “Lampa i Iskra Boża“, “Topos“, “Krzywe Koło Literatury“, “Dwutygodnik“, “Helikopter” Fundacja Karpowicz – “Inne czynności…“, “Akant“, „Akcent”, „Wytrych”, „Cegła” i wiele innych

 

 

Moje wiersze