Kazimierz Surzyn

Kazimierz Surzyn – Profesor Oświaty, historyk, politolog, regionalista, publicysta, pisarz, poeta. Autor 5 książek historycznych, 4 zbiorów opowiadań, legend, gawęd, 2 folderów. Wydał tomiki poezji: „Beskidzka ziemia, Nasze zabytki”, „Wiara nadzieja miłość, Wyznania miłosne”, „Obrazy życia”, „Żal i ból”, „Podbabiogórskie obrazy przyrody”, „Miłości barwy”. Jego poezję publikowała „Gazeta Krakowska”, „Przemienienie”, „Ziemia Suska”, „Głos Beskidzki”, „Nasza Gmina Zembrzyce” oraz Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Zamieszczona jest również w książce Władysławy Anny Jamróz pt. „Kapłan Męczennik Ksiądz Józef Jamróz”, w Kalendarzu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w Roczniku Babiogórskim, w zbiorach poezji w Ludźmierzu, w antologii „Najpiękniejsze wiersze o miłości” w Hajnówce, w „Zeszytach Licealnych” w Suchej Beskidzkiej. Jest laureatem Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Literackich w Lublinie, Mszanie Dolnej, Rabce – Zdroju oraz konkursów w Suchej Beskidzkiej i w Zembrzycach. Utwory Kazimierza Surzyna wyróżniono też drukiem w tomikach w Ludźmierzu i w Hajnówce. Otrzymał Nagrodę za twórczość literacką w Mszanie Dolnej, Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, Laur Babiogórski za całokształt pracy literackiej, Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. W swoim dorobku artystycznym posiada również kilka medali mistrza prozy i statuetek za poezję. W 2019 roku uzyskał I nagrody za poezję i prozę na Międzynarodowym Konkursie Poetyckim i Literackim w Mszanie Dolnej.

Moje wiersze