Antonina Marcinkiewicz

Antonina-MarcinkiewiczAntonina Marcinkiewicz

Antonina Marcinkiewicz, absolwentka wydziału fizyki SN w Białymstoku i absolwentka wydziału pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 10 lat uczyła fizyki i chemii w szkole podstawowej a następnie będąc magistrem pedagogiki pracowała w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ciekawa praca była inspiracją do pisania pierwszych utworów. Debiutowała wierszem ”Chorowanie” w białostockim czasopiśmie literackim ”Najprościej” w 1991 r. Pisze humoreski, opowiadania wiersze i limeryki. Jest autorką tomiku” Człowiek śni o miłości”, który jest zbiorem różnych form uprawianej twórczości. Jej utwory znalazły się w 5 tomikach pokonkursowych, w wielu czasopismach literackich, w 5 antologiach poplenerowych i w ”Monografii Nauczycieli Praga Południe” w Warszawie, gdzie aktualnie mieszka. Bierze udział w przeglądach artystycznych i literackich, na których prezentuje własne monologi satyryczne, humoreski i wiersze klasyków. Zdobyła 11 pucharów, w tym 5 za 1-sze miejsce. Doskonali swoje umiejętności w Klubie Literackim przy Domu Kultury na Ochocie w Warszawie.

Wiersze