Dariusz Jacek Bednarczyk

Dariusz Jacek Bednarczyk ur. w Jeleniej Górze. Absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor Wieluńskiego Słownika Biograficznego, t.3, pod redakcją Z. Szczerbika i Z. Włodarczyka, Wieluń 2016 r., antologii poetyckiej Inter- „Globalne Wioski”, Toruń 2019 r. i „24/02/2022 Antologia dla Ukrainy: Wiersze”.
Ponadto inne publikacje m.in.: Kultura Connect Magazine (Australia), Poezja dzisiaj, Magazyn literacki aha! (Kanada), Nestor (Czasopismo Artystyczne), Protokół kulturalny, Akant, Kwartalnik Znaj, Gazeta Kulturalna, Mega Zine Lost and Found, Pegaz Lubuski.

 

Wiersze