Echo przeszłości

Echo przeszłości
Helena Szymko

Powróciłeś jak zjawa –
z krainy wiecznego mroku
wspomnienia o tobie
stały się tylko echem dawnej miłości
kiedyś jaśniejąca twoją obecnością
moc swoją straciła
dawniej tak płomienna teraz tylko chłodem
choć nie zapomniana
wieloletnim pyłem czasu – przysypana